SOBOTA, 4 lutego 2012

Tego dnia pobudka była bardzo wcześnie. O godz. 5.10 wyruszyliśmy autokarem z pod naszej szkoły. Tym razem, obiektem docelowym młodych podróżników była najstarsza w Polsce kopalnia soli w Wieliczce i Kraków. Mróz i zimno było przerażające tego dnia. Chcieliśmy jak najszybciej zejść do podziemi. Zeszliśmy szybko w dół po 380 schodach i rozpoczęliśmy zwiedzanie trasy turystycznej. Potem witaliśmy się z ręką skarbnika. Widzieliśmy rzeźby solne np. Mikołaja Kopernika i króla Kazimierza Wielkiego oraz pomnik Jana Pawła II, marszałka Józefa Piłsudskiego. Słuchaliśmy utworu Fryderyka Chopina, odgłosów kopalni i legendy o Królowej Kindze. Widzieliśmy także sztuczne konie, które przedstawiały dawną pracę w kopalni. Przewodniczka opowiedziała nam o rodzinie, która nie posłuchała przewodnika i zgubiła się w kopalni. Odnaleziono ich po kilku latach zamienionych w posągi. Na trasie naszego zwiedzania były również 2 jeziora, w których utopili się austriaccy żołnierze. W podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich można było zobaczyć narzędzia górnicze i urządzenia transportowe. Były tam też bałwany solne i wózki, którymi je przewożono. Widzieliśmy wiele maszyn. Niektóre z nich były napędzane siłą ludzkich mięśni, a później wykorzystywano do tych celów konie. Tak właśnie wyciągano na powierzchnię sól i ludzi. Dzięki opowiadaniu pana przewodnika wiemy, że za karę górnicy wypalali na długich kijach z zapalonym końcem metan. Było to bardzo niebezpieczne i często kończyło się śmiercią górnika. Dowiedzieliśmy się również, jak górnicy chcieli odebrać wypłatę od sztygara i poznaliśmy górnicze tradycje. Po zakończeniu zwiedzania kupiliśmy pamiątki i udaliśmy się na gorący posiłek do Restauracji Galicja, tuż nieopodal. Ogrzani gorącym posiłkiem i napojami, wyruszyliśmy dalej aby zrealizować kolejną część naszego programu. Po około 40 minutach dotarliśmy na ulicę Gronostajową 7 – do Instytutu Nauk o Środowisku / Ochrona środowiska – na Uniwersytet Jagielloński. To tu już czekali na nas wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby zaprosić nas na konferencję/wykład, dotyczący gospodarki odpadami. Pani Sristi Kamal – poprowadziła pierwszą część konferencji. Wykład absolwentki Studiów Środowiskowych (ze szczególnym naciskiem na ochronę różnorodności biologicznej) był na bardzo wysokim poziomie. Nauczyciele i uczniowie zadawali pytania i prosili o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji, kiedy już będą w swoich krajach. Pani Kamal pracowała na Uniwersytecie TERI w Indiach; pracę magisterską wykonała w Szkole Leśnictwa i Studiów Środowiskowych Yale (Yale School of Forestry and Environmental Studies) w USA. Pracowała nad ochroną i środkami do życia społeczności leśnych, osiadłych w obrębie lub w pobliżu obszarów chronionych we Wschodnich Himalajach Indyjskich (prowincje Darjeeling i Sikkim). Jej zainteresowania badawcze obejmują społecznościowe podejście do ochrony różnorodności biologicznej, konflikty człowieka z przyrodą, funkcjonowanie obszarów chronionych i zarządzanie nimi. Brała udział w następujących projektach badawczych:
• Zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa utrzymania w miejscach o największej różnorodności biologicznej, Darjeeling, Indie (Fundacja Niebieski Księżyc, USA)
• Innowacje technologiczne i badanie ekologiczne dla zrównoważonego użytkowania zasobów biologicznych w Sikkim, Indie (Wydział Biotechnologii, Rząd Indyjski)
• Ocena walorów różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych w zaproponowanych obszarach korytarzy w Darjeeling (ICIMOD, Nepal)
Ponadto opublikowała:
• Kamal S., Rai S.K., Bawa K.S., 2011. Enhancing Conservation and Livelihood Security in Biodiversity Hotspots, Mountain Biodiversity and Conservation: Selected Examples of Good Practices and Lessons Learned from the Hindu Kush-Himalayan Region, ICIMOD, Kathmandu, Nepal
• Newsome D., Hoyle J., Alcott E., Seigel J., Rosen T., Kamal S., & Wyn-Grant R., 2010. Large Scale Conservation in the Greater Yellowstone Ecosystem: A Field Assessment and Recommendations, Large Scale Conservation: Integrating Science, Management and Policy in the Common Interest, Yale School of Forestry and Environmental Studies, New Haven
• Kamal S., Indresha G. N., Mishra A. K. & Parida S. P., July 2010. Vertebrate Faunal Diversity at Kanjia Lake, Nandankanan, e-Planet: Journal of Organization for Protection of Ecosystem, Environment and Endangered Species,vol.7, no.2, pp.29-33.
• Bawa K.S., Rai S., Kamal S., & Chaudhary P. Land use intensification, small landholder, and biodiversity conservation: Perspectives from the Eastern Himalayas. Paper Presentation: Melbourne, Australia
Druga część konferencji: pt; “Ocena realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówek”, prowadzona była przez Panią Justyna Gutowska, którą szczególnie interesują relacje społeczeństwa i gospodarki ze środowiskiem, zwłaszcza zrównoważony rozwój lokalny. Po tej części konferencji, nadszedł czas i na zabawę ale oczywiście na zabawę związaną cały czas z głównym celem naszego projektu- recyklingiem. Odgadywaliśmy, które rzeczy pokazywane w prezentacji i omawiane przez panie prowadzące nadają się do recyklingu, które są szkodliwymi odpadami odpowiadaliśmy na pytania zawiązane z gospodarką odpadami. Zabawa zakończyła się, kiedy tylko jeden uczestnik stał, pozostali odpadali, zajmując miejsca na swoich krzesełkach. Wspaniały album – nagrodę otrzymał uczestnik programu Comenius z Portugalii. Nagrodzony został ogromnymi brawami, gdyż pytania były trudne nawet dla osób bezpośrednio związanych z ochroną środowiska. Gratulacje Carlos!
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia efektywnej logistyki w gospodarce odpadami, które były ostatnim tematem konferencji. Omówione zostały, m.in. przykłady sortowni oraz stacji przeładunkowych, których budowa ma znaczący wpływ na stworzenie sprawnie funkcjonujących, nowoczesnych i zintegrowanych zakładów zagospodarowania odpadów.
Z pewnością bardzo ciekawym elementem sesji były przykłady systemów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowania odpadów z wielu miejsc oraz poddawanie odpadów odzyskowi w węźle segregacji i kompostowania oraz zbieranie odpadów stanowiących surowce wtórne oraz odpadów niebezpiecznych, w celu przekazania ich do zagospodarowania wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym. Tak szerokie ujęcie tematu, zapewniło kompleksowe uzupełnienie wiedzy uczestników oraz uświadomienie korzyści płynących z recyklingu.